AIM1040 ข่าวประเสริฐของอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องถูกประกาศออกไปในทุกชนชาติ

"ผม​ตั้งเป้า​ไว้​เสมอ​ว่า จะ​ไป​ประกาศ​ข่าวดี​ใน​ที่​ที่​ยัง​ไม่​มี​ใคร​เคย​รู้จัก​พระคริสต์​มา​ก่อน ผม​จะ​ได้​ไม่​ไป​สร้าง​บน​รากฐาน​ที่​คน​อื่น​วาง​ไว้​แล้ว แต่​มัน​เป็น​ไป​ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “คน​ที่​ไม่​เคย​มี​ใคร​ไป​บอก ก็​จะ​ได้​เห็น และ​คน​ที่​ไม่​เคย​ได้ยิน ก็​จะ​เข้าใจ” - อัครสาวกเปาโล (โรม 15:20-21)

รู้จักเราให้มากขึ้น

เราต้องการการสนับสนุนของคุณในการ ให้ความรู้และเตรียมความพร้อม

หลายคนได้ถูกเรียกให้เข้าไปในที่ที่ยากที่จะเข้าถึง ร่วมมือกับเราวันนี้เพื่อช่วยอบรมและส่งพวกเขาออกไป อธิษฐานเผื่อผู้ทำงาน หว่านเมล็ดพืช หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้หว่านไป

ดูว่าทำอย่างไร!

3.19 ล้านคน ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ

อ้างอิงจาก joshuaproject.net มีคนมากกว่า 30 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ AIM1040 ทำงานอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงพื้นที่เหล่านั้น เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ทำงานกับผผู้ลี้ภัย ช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และเตรียมความพร้อมสาวกเพื่อการทำพัธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระมหาบัญชาของพระเจ้า สามารถและจะสำเร็จได้ในยุคนี้

มัทธิว 28:18-20 เขียนไว้ว่า พระเยซู​เข้า​มา​หา​พวก​เขา และ​พูด​ว่า “สิทธิอำนาจ​ทั้งหมด ทั้ง​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก ได้​มอบ​ไว้​กับ​เรา​แล้ว ดังนั้น​ให้​ออก​ไป​ทำ​ให้​คน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา ให้​เขา​เข้า​พิธี​จุ่มน้ำ เพื่อ​จะ​ได้​กลาย​เป็น​ของ​พระบิดา พระบุตร และ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ สอน​พวก​เขา​ให้​เชื่อฟัง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​สั่ง​ไว้ จำ​ไว้​ว่า เรา​จะ​อยู่​กับ​พวก​คุณ​เสมอ จนกว่า​จะ​สิ้นยุค”

ดูว่าทำอย่างไร!

การให้

การให้เป็นหลักที่คำสอนที่เห็นได้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ เมื่อเราถวายตัวให้กับ ...

ออกไปประกาศ

ทุกคนที่ประกาศตัวเป็นคริสเตียนแล้วจะได้รับพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:18-20)

ร่วมงานกับเรา

เรามีโอกาสมากมายให้ใครก็ตามที่ต้องการจะเติมเต็มพันธกิจของพระเยซูที่จะ ...

การศึกษา

ขยันหมั่นเพียรแล้วคุณจะสามารถแสดงตัวคุณต่อพระเจ้า และได้รับความเห็นชอบจากพระองค์

ร่วมอธิษฐานกับเรา

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการอธิษฐานทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ...

Events list

2021 events being planned now. Check back for updates

Latest News

23 ก.ค.

The Need for Pentecost in Thailand and the Sad Failure of the Churches Who Have Rejected It

World-wide, churches that do not believe in the modern-day Gifts of the Spirit and who do not practice expressive worship, praying for the sick,…

22 มี.ค.

Your Kid’s Secret Online Life and How to Fix It!

Secret Apps, Sexual Confusion, and the illusion that your teenager is doing right when most are involved in a very dark web. You will…

09 พ.ย.

Seven Questions That Bring Life or Death: Part 8

“Is divine healing provided in the atonement for every believer?” This is such a tough question on so many levels. My friend and famous…

14 ก.ย.

Seven Questions That Bring Life or Death: Part 7

Is it possible to have plenty of faith to be healed and yet fail to receive from God? This question is similar to Question…