วิดีโอรายการ Living the Word

ในแต่ละอาทิตย์คริสและจอห์นถ่ายทำคลิป YouTube ในซีรีย์ที่มีชื่อว่า Living the Wordพวกเขาพูดคุยกันในหัวข้อต่าง ๆ ของคริสเตียน แสดงมุมมองส่วนตัว และตีความคำสอน แม้ว่าบางหัวข้ออาจยั่วยุหรือปลุกปั่น และอาจมีแนวโน้มที่จะทำให้ร่างกายของพระคริสต์แตกแยก คริสและจอห์นพยายามที่จะค้นหาความจริงด้วยความรัก และส่งเสริมความสามัคคีในขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตตามพระวจนะ