ร่วมอธิษฐานกับเรา

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการอธิษฐานทั่วโลก เพื่ออธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูทั่วโลก

ทีมอธิษฐานของ AIM1040 ประกอบไปด้วยคนของพระเจ้าที่มีหัวใจในการอธิษฐานจากหลายประเทศทั่วโลก ถ้าคุณเข้าร่วมทีมอธิษฐานของเรา คุณจะได้รับคำอธิษฐานจากพี่น้องในพระเจ้า ที่ทำพันธกิจเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์ และจะมีช่วงเวลาการอธิษฐานที่ทุกคนในทีมจะเข้าร่วมเพื่ออธิษฐานพร้อมกันทั่วโลกอีกด้วย

หัวใจของพระเจ้าเคลื่อนไหวเมื่อผู้คนจากหลายประเทศ ชนชาติ และภาษา ร่วมกันอธิษฐานเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ การฟื้นฟู และการเกิดใหม่ในพระคริสต์

คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​นั้น​มี​พลัง​และ​เกิด​ผล

ยากอบ 5:16ข

เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​ว่า อะไร​ก็​ตาม​ที่​พวก​คุณ​ห้าม​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ห้าม​ด้วย และ​อะไร​ก็​ตาม​ที่​พวก​คุณ​ยอม​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ยอม​ด้วย เรา​จะ​บอก​ให้​รู้​อีก​ว่า ถ้า​พวก​คุณ​ที่​อยู่​ใน​โลกนี้​สอง​คน​เห็น​ด้วย​กัน​ที่​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​สิ่ง​หนึ่ง พระบิดา​ของ​เรา​ที่​อยู่​บน​สวรรค์​ก็​จะ​ทำ​ให้ เพราะ​ที่​ไหน​ก็​ตาม ที่​มี​สอง​หรือ​สาม​คน​มา​อยู่​รวม​กัน​เพราะ​เป็น​ศิษย์​ของ​เรา เรา​ก็​จะ​อยู่​กับ​พวก​เขา​ที่​นั่น

มัทธิว 18:18-20

    Join Us

    เข้าร่วมทีมอธิษฐานเป็นคริสตจักรในเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายเดือนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม